Pelle´s Corner

Hints, tips and tricks from our grand master! Pelle bought his first OK dinghy before some of us were not yet born! Besides sailing his new OK he frequently races his X-99 in the club races and around Öresund, with convincing results.

Pelle in his new OK – the beauty of the fleet

Söndagstipset #14

Alla har idag en kolfibermast. Den håller sin spänst hela sin livslängd om ingen skada uppstår. Det är enkelt att mäta upp mastens böjkurva. Man fäster ett spännband runt mastfoten och lägger masten horisontellt så att den hamna exakt på nedre mätmärket. Hänger sedan en 10-kilos vikt i masttoppen. Spänner en tunn lina mellan mätmärkena. Markerar var 675 mm och mäter avståndet mellan tunna linan o masten. Notera värdena och gör en kurva på papper. Gör en mätning fram/bak och en i sida. När du läser i annonser mm om master och segel så används tre värden av de sju du fått fram. Nr 2-4-6. Min mast har 59-78-62 f/a och 41-62-56 sida. Tip-värdet är sedan skillnaden i cm mellan masten med eller utan belastning. Bra att ha värdena om du köper nytt eller begagnat segel. En segelmakare behöver dessa värden för att göra ett bra segel. Går enkelt att justera ett bättre begagnat.

Söndagstipset #13

Gå in på facebookgruppen Kappseglingsregler och sök tillbaka till den 14 december 2021. Där berättar Claes Lundin om vad som gäller vid grindstart. Vi är ju oftast ute och tränar med minst fem-sex båtar och kör ofta grindstarter. Bra om alla är med på upplägget så får vi ut mer av passen. Den som blir 3:a i racet blir hare i nästa. Var disciplinerad när vi bildar line-up. Försöker man alltför aggressivt med ”grosshandlaren” blir det lätt intermezzon. Inget kul och inget att vinna. Planera din kryss och lägg dig i läge tidigt. Haren måste hålla kurs o fart tills alla gått bakom. Grindstart ger bra chans för alla att hänga med. Får vi ut några fasta rundningsmärken blir det perfekt.

Söndagstipset #12

För att få fart på en OK-jolle är mastens placering o lutning mycket viktig. Ett mått att utgå ifrån är att mäta upp avståndet från mastringens akterkant till akterspegelns kant. Bör vara 3270 mm. Luta sedan masten så att avståndet från masttopp till akterspegelns kant blir 6200 mm. Du kan behöva justera mastfoten för att hitta rätt. Gå in på Sv OK-jolleförbundets hemsida, under Länkar, scrolla ner till Segel. Vidare till North-sails, som har lagt upp videos med Chalie Cumbley. Han beskriver också en metod att med en dynamometer ta fram trimvärden för masten. Notera att Charlie har ett treskuret skotsystem. Kan vara bra om man vill vara med på vågorna på undanvind. Det som gäller för North-segel kan nog vara bra även om man har ett annat segelmärke.

Söndagstipset #11

Som befälhavare även på en OK-jolle måste du känna till sjövägsreglerna. Bb väjer för styrbord, lovart väjer för lä och upphinnande väjer för framförvarande. Allt detta under förutsättning att den som har rätt till väg håller kurs o fart. Utöver det har vi som kappseglar extra regler som i stort sett bara gäller start, märkesrundning och målgång. Det finns en grupp på facebook som heter Kappseglingsregler. Claes Lundin ger varje vecka tips o lektioner om olika situationer. Gå in o kika och gå med i gruppen. Sedan har vi vår egen regelexpert Jonas Jemt. Han kommer gärna ut till oss och går igenom mer om regler. Kommer efter att Corona-skiten är väck!

Söndagstipset #10

Gör en markering på centerbordet som visar att det är nerfällt så att aktra hörnan precis täcker kistan. Tape, tusch eller märke. Mindre än så behöver du inte fälla upp det vid segling. Bra att veta om du slagit runt. När du reser båten så försök fälla ut centerbordet. Res inte båten med masten mot vinden. Den kommer över dig i så fall. Försök få båten tvärs vinden. När båten är uppe så tag med främre handen om ledvagnen, ett par kraftiga bentag och försök få bakre knäet över kanten. Väl uppe, öppna länsarna tag rodret och skota sakta. Segla halvvind tills vattnet kommit undan. Många liter ska ut. I land kollar du sedan att allt vatten kommit ur masten. Den blir delvis fylld med vatten när du gått runt helt. Bommen är öppen i aktern. Masten måste dränera sig själv och det vattnet ska rinna till sittbrunnen. Kolla detta noga att vattnet kan rinna undan.

Lördagstipset #9

Dagens ok-kollar hamnar ofta helt upp och ned om man kapsejsar. Risken är stor att skada masten om den går i botten. Masten är ca sex meter lång och vi seglar ofta på så grunt vatten. Om man tar och fäster en lina, ca 6-8 mm tjock och 1,5 m lång, ungefär 40 cm framför huvudskottet på undersidan av relingen och drar den bakåt, fäster i en gummicord och fortsätter runt hörnan till akterspegeln och till en skruv som är fäst alldeles intill övre roderbeslaget och sedan ner under det undre beslaget och vidare tillbaka på andra sidan. Om du gått runt och ligger i vattnet så simma till aktern, dra i linan så den blir fri. Nu har du en slinga som går på båtens undersida och som du kan dra i för att resa båten igen.

Lördagstipset #8

Cunningham behöver alla justera för seglets form. Olika system finns. Ett som fungerar bra är att ha ett dubbelblock eller två block med hakar i seglet och ett block längst fram på bommen. Dra tampen, ca fem meter lång, från låset på en sidan vid brunnen och fram genom block i höjd med masten, upp i seglets ena block och ned i blocket på bommen, upp igen genom det andra blocket och tillbaka genom blocket på andra sidan masten till låset. För att göra det ännu lättare att justera kan man kolla så att seglet löper lätt i mastrännans nedre del. Sandpapper på en liten rulle och jämna av ojämnt i rännan. Bra även när man hissar.

Lördagstipset #7

Tvätta kapell. Ibland blir kapell gröna av mossa o liknande. Skaffa tvättmedel och impregneringsmedel.  Jotun textile cleaner (färghandeln) och Imprenex (Bolist). Båda medlen Bäst-i-test. Pensla ut rengöringen, noga med utspädningen. Använd varmt vatten. Låt sitta minsten kvart, drick kaffe eller tag en öl under tiden. Använd skurborste och spola v efter hand. Låt torka ett på dagar. Spraya på Imprenex. Se på www.hamnen.se , sök på ”Impregnering på rätt sätt”. Behöver du låna kapell under tiden så har jag extra.

Lördagstipset #6

Gummicord av olika dimensioner kan användas på flera ställen. På bommens ytterände kan man ha en tunnare gummicord som drar in seglet när du släpper på uthalet. Fäst corden i aktra fästet till skotet och låt det gå runt löparen i likrännan och tillbaka på andra sidan. För att lättare hålla bommen ute på undanvind i lätt väder kan man ta en lite grövre cord och dra från förliga fästet till skotet och dra till ett block i stäven och tillbaka på andra sidan. Vill du kunna släppa spänningen på corden kan blocket i stäven vara fäst i en lina som i sin tur går via stävbeslaget och tillbaka till en skotråtta i centrum på sittbrunnskanten. Bra att kunna släppa när man hanterar segel vid bryggan.

Lördagstipset #5

Kolla noga så att masten är säkrad och inte kan lossna om du slår runt. Det räcker inte med tamparna till uthal, inhal, kick mm som alla drar ner masten mot däck. Det ska finnas en särskild säkring. Tappar du maten när båten hamnat upp o ned bryter du däcket och skadorna blir stora. Kolla också så att klossarna som reglerar masten lutning inte kan lossna. Det ska finnas ett gummiband på vardera sidan av masten. Stuva inte fallet under ett sådant band.

Lördagstipset #4

Kolla över ditt centerbordssystem vad det gäller tampar o gummiband. Oavsett vilket system du har är det viktigt att du kan dra ut centerbordet om du har slagit runt med centerbordet helt eller delvis uppfällt. Ett system med gummiband som drar centerbordet uppåt är jobbigare att hantera när du försöker resa upp båten igen. Med flytväst på är det omöjligt att dyka ner för att dra i några tampar. Bra skiss att följa finns på Sv OK-jolleförbundets sida under ”teknik”. Där beskrivs ett system som finns på bland annat Thomas o Görans båtar.

Lördagstipset #3

Det ska finnas en fånglina ombord. Minst 10 m lång och 6 mm diameter grov och den ska vara av flytande material. Får inte förvaras i någon vattentätt låda, box eller liknande. Ett bra ställe att ha linan på är under ena hängbänken fast satt med kardborre eller tejp. Oftast finns en mutter eller skruv som även kan hålla bandet eller tejpen fast i båten. En kort fånglina i fören är också bra att ha. 2-2,5 m lång och 3-5 mm tjock. Bra att fästa båten i bryggan när du hissar/halar segel eller fixar med roder o centerbord. Lägg den löst över däcket och ner i brunnen vid segling. Ingen knop eller ögla i fria änden. Det riskerar bara att fastna.

Lördagstipset #2

Rodersäkring. Ha gärna två säkringar, en som är ett fjädrande rostfritt beslag som sitter på akterspegeln och som låser rodret när beslagen går förbi fjädern. Den andra säkringen gör du med en tunn tamp och en bit gummicord. Fäst tampen vid båtens roderbeslag. Gör en ögla stor som en 5-krona i fria änden. Ta sedan gummicorden och fäst i roderbeslagets andra sida och gör en stoppknop i fria änden. Dra gummicorden över rorkulten och dra igenom öglan. Justera spänningen så det blir hanterbart. Att tappa rodret är katastrof om man inte är rutinerad o vältränad. Fråga Benjamin, han fixade det hela men det var inte lätt!

Lördagstipset #1

Rodersäkring. Ha gärna två säkringar, en som är ett fjädrande rostfritt beslag som sitter på akterspegeln och som låser rodret när beslagen går förbi fjädern. Den andra säkringen gör du med en tunn tamp och en bit gummicord. Fäst tampen vid båtens roderbeslag. Gör en ögla stor som en 5-krona i fria änden. Ta sedan gummicorden och fäst i roderbeslagets andra sida och gör en stoppknop i fria änden. Dra gummicorden över rorkulten och dra igenom öglan. Justera spänningen så det blir hanterbart. Att tappa rodret är katastrof om man inte är rutinerad o vältränad. Fråga Benjamin, han fixade det hela men det var inte lätt!